×

Wyzwanie dla każdego z nas stanowi coś innego. Dla jednych jest to systematyczność lub znalezienie czasu np. na aktywność fizyczną, dla drugich pokonanie lęku lub wytrwałość i samodyscyplina, a dla kolejnych poprawienie rezultatów i samodoskonalenie. Wiele osób, dążących do sukcesu, stara się przezwyciężyć swoje słabości i bardzo często mierzy się z prokrastynacją, która  niejednokrotnie staje na drodze, czasem skutecznie, blokując osiągnięcie celu.

Co zrobił(a)byś, gdyby ktoś dał Ci narzędzie, dzięki któremu to wszystko mógł(a)byś przećwiczyć i szybciej osiągnąć swój cel?

Ludzie sukcesu podkreślają, że kluczowymi czynnościami w drodze do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników są: aktywność fizyczna, czytanie książek oraz otaczanie się odpowiednimi ludźmi. Każde z powyższych poczynań ma swoje zalety. Uprawianie sportu ma duże znaczenie dla rozwoju kariery zawodowej ponieważ wpływa na:

  • lepszą wydajność umysłową i usprawnienie procesów logicznego myślenia,
  • poprawia koncentrację oraz zwiększa zdolność zapamiętywania,
  • powoduje wzrost samooceny i poczucia sprawczości,
  • poprawia organizację dnia,
  • oraz determinuje większe poczucie kontroli nad zdrowiem i formą fizyczną.

Czytanie książek przez ludzi sukcesu sprawia zaś, że:

  • redukcji ulega poziom stresu i poprawia się pamięć,
  • zwiększa się wiedza, świadomość i umiejętności czytającego,
  • rozwija się wyobraźnia, inspiracja i pomysłowość,
  • poprawia się skupienie i koncentracja oraz poszerza słownictwo.

O wpływie otoczenia i jego wspierających funkcjach, chyba nie trzeba już nikomu przypominać. Nie od dziś wiadomo, że odpowiedni ludzie pomogą rozwinąć się każdemu, kto tylko będzie chciał skorzystać z ich wsparcia, sugestii czy doświadczenia. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że stajemy się średnią pięciu osób z naszego najbliższego otoczenia. Czy warto zatem integrować się z ludźmi, których łączy ten sam cel? Oczywiście, że tak! Jest wiele korzyści wynikających z takich relacji. Warto przebywać z nietuzinkowymi ludźmi, którzy dzięki swoim osiągnięciom stale budzą w nas chęć do polepszania jakości własnego życia. Takie środowisko nie wymaga od nas żadnych starań, ale już sama inspiracja ich osiągnięciami skłania nas, by pracować nad sobą. Ludzie sukcesu motywują nas swoimi historiami, z których możemy wyciągać lekcje dla siebie. Każda relacja z człowiekiem tworzącym społeczność dążącą do tego samego celu jest dla nas korzystna.

Co zrobił(a)byś, gdyby ktoś stworzył Ci możliwość przebywania w grupie osób wspierających się w podejmowaniu czynności korzystnych dla Ciebie ?

Gdyby ktoś zaproponował Ci udział w takim wyzwaniu…

Masz ochotę się sprawdzić?

Fundacja Kobieta Niezależna daje Ci taką możliwość. Przygotowaliśmy dla Ciebie roczne wyzwanie, którego celem jest zwiększenie samodyscypliny, pewności i wiary w siebie oraz polepszenie zdrowia osób biorących w nim udział.  Wszystkie powyższe czynniki mają ogromny wpływ na wyniki w pozostałych obszarach naszego życia. Podjęcie wyzwania jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że  jego zrealizowanie może skończyć się dla Ciebie transformacją w osobę jeszcze bardziej konsekwentną, charyzmatyczną, proaktywną i zdeterminowaną.  Misją Fundacji Kobieta Niezależna jest wspieranie kobiet w rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych oraz stworzenie dla nich wspierającej, lokalnej społeczności.  Wśród kluczowych celów, jakie stawia sobie FKN, są aktywizacja i rozwijanie talentów kobiet, budowanie społeczności i grup wsparcia dla nich oraz zachęcanie ich  do nieustającego doskonalenia swoich kompetencji.

Jednym z narzędzi do realizacji tych celów jest Wyzwanie Fundacji Kobieta Niezależna!

Wyzwanie trwa rok i zostało przygotowane dla osób pełnoletnich i zdrowych. 

Kiedy startuje Wyzwanie Fundacji Kobieta Niezależna?

Wyzwanie startuje w październiku. Obserwuj Facebook oraz Instagram  Fundacji Kobieta Niezależna i bądź w gotowości, bo to właśnie tam zostanie ogłoszona data i link do zapisów! Jeśli informację o zapisach chcesz otrzymać na swoją skrzynkę mailową, zapisz się do naszego newslettera, formularz znajdziesz na dole strony. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samym Wyzwaniu FKN, dołącz do Grupy Uczestników Wyzwania na Facebooku.