×
Strona główna > Misja i cele fundacji

Misja i Cele Fundacji

Misją Fundacji jest wspieranie kobiet w rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych oraz stworzenie dla nich wspierającej lokalnej społeczności. Wśród kluczowych celów, jakie stawia sobie Fundacja, są aktywizacja i rozwijanie talentów kobiet, budowanie społeczności i grup wsparcia dla nich oraz zachęcanie kobiet do nieustającego doskonalenia swoich kompetencji.
Fundacja Kobieta Niezależna
Gdy dorastałam z uwagą obserwowałam otaczające mnie kobiety. Moją Mamę, której trudno było wiązać koniec z końcem i zadbać o swoje zawodowe interesy. Sąsiadkę Panią Elę, nauczycielkę, która zawsze była uśmiechnięta, radosna i zadbana. Jej mąż był wciąż w delegacjach, aby móc zapewnić rodzinie mieszkanie, samochód i wakacje. Ciocię Gosię, singielkę, która świetnie radziła sobie zawodowo i finansowo, ale nie zdecydowała się na założenie rodziny. Moją Babcię Krysię, która wraz z dziadkiem Henrykiem wychowywała 5 dzieci, jednocześnie pracując zawodowo na pełen etat. Każda była inna.... Przyglądałam się znajomym i nieznajomym, słuchałam ich przekonań, wyznań i problemów. Analizowałam je, zadawałam sobie pytania:
"Dlaczego żyją właśnie tak?", "Kto im wskazał ten wzorzec?"" Dlaczego jedne z nich traktują kobiecość jako dar, a inne j ako utrapienie?", "Co powoduje, że niektóre z nich mówią, że muszą mieć męża?". Ucząc się na ich doświadczeniach, obiecywałam sobie, że gdy dorosnę będę kobietą, która potrafi z adbać o swoje interesy i jest samodzielna. Marzyłam o rodzinie, mężu, dzieciach, rozwoju pasji, kariery i poczuciu sprawczości. Marzyłam o ZMIANIE, która dokona się nie tylko we mnie, ale również w innych kobietach.
Rozpoczęłam realizację swojego planu.
Pierwsze studia, biznes, założenie rodziny, kolejne studia, stabilizacja finansowa.

Byłaś już na spotkaniach Pora na mentora? Podziel się doświadczeniami z innymi kobietami, wymieniaj poglądy i współtwórz wyjątkową społeczność.

Dołącz do grupy na facebooku
Mój osobisty rozwój, zwiększanie kompetencji, przejęcie odpowiedzialności również za finanse, partnerska komunikacja z mężem sprawiły, że w wieku 32 lat pomyślałam o sobie - jestem KOBIETĄ NIEZALEŻNĄ. Potrafię zadbać o siebie i dzieci, j eśli zaszłaby taka potrzeba. Jestem żoną dlatego, że chcę, chociaż nie muszę nią być. Biorę odpowiedzialność za swoje życie i n ie czekam, aż ktoś mnie wyręczy w temacie edukacji finansowej, prawnej czy biznesowej. Zapragnęłam zarazić tą ideą inne kobiety. Napisałam książkę "Kobieta Niezależna", która błyskawicznie stała się bestsellerem i setkom tysięcy kobiet pomogła zrozumieć, jakie przekonania blokują je przed odniesieniem sukcesu. Nauczyły się dzięki mnie lepiej kierować swoją karierą, zarządzać sobą w czasie, asertywnie komunikować swoje potrzeby, zarządzać budżetem domowym, planować swoją edukację… Przyszedł czas na kolejne książki i szkolenia, z których korzystają do dziś najbardziej zdecydowane z nich. Te, które chcą doświadczyć zmiany, poprawić jakość swojego życia. W ciągu kilku lat Rowińska Business Coaching stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm szkoleniowych w Polsce, a rocznie w całodniowych szkoleniach w Warszawie bierze udział blisko 7000 osób. A co z tymi, które nie mogą dojechać do Warszawy? Co z tymi, które są dopiero na początku drogi? Co z tymi, które potrzebują mnie na miejscu, w swoim mieście?
Co z tymi, które wracają ze szkolenia do swojej miejscowości i nie znajdują wsparcia w swoim najbliższym otoczeniu?Kto o nie zadba? Marzyłam o założeniu Fundacji od ponad 21 lat.
Wiedziałam, że zbudowanie stabilizacji finansowej, zdobycie kompetencji przywódczych, zbudowanie Zespołu i fenomenalnej Społeczności ludzi, którym bliska jest idea Kobiety Niezależnej, pozwoli mi pewnego dnia stać się Fundatorem i Założycielem Fundacji.
Do tego oprócz misji potrzeba bowiem pieniędzy, ogromnych chęci, nieocenionego wsparcia Rodziny, Przyjaciół, Zespołu, Wolontariuszy i Społeczności oraz czasu i energii, które chcę oferować innym. Przygotowywałam się długo, zdając sobie w pełni świadomość z odpowiedzialności, jaką niesie za sobą to przedsięwzięcie. 7 lutego 2020 r. uzbrojona w statut fundacji, strategię działania, niezbędną dokumentację, w towarzystwie mec. Agnieszki Michalskiej udałam się do kancelarii notarialnej w Gdańsku, aby przypieczętować decyzję. Misją Fundacji jest wspieranie kobiet w rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych oraz stworzenie dla nich wspierającej, lokalnej społeczności. Rozpoczniemy od organizacji spotkań, których celem będzie edukacja, integracja i wzajemne wsparcie.

Nasze wartości:

Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za siebie, swoje działania oraz planetę, na której wspólnie żyjemy.
Zobacz wszystkie