×

Sytuacja na świecie nie sprzyja dobremu nastrojowi. Pandemia, później wojna w środku Europy w XXI wieku, to jak sceny z filmu katastroficznego. Jednak ostatnie trzy lata pokazały, że te obrazy mogą stać się rzeczywistością. 

Jak te wydarzenia wpłynęły na nasz stan psychiczny? Jak kobiety odnajdują się w nowych realiach życia rodzinnego i zawodowego? 

Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w Raporcie „Wysokie Obcasy” nt. dobrostanu psychicznego kobiet w pracy. 

Jesteś szczęśliwa? 

 

Uzyskanie tzw. work life balance, czyli równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, to coraz popularniejsza idea. A jak jest z Tobą? Czy potrafisz odciąć się od pracy, a może nie masz takiej możliwości? To, jak czujemy się w pracy i jak wpływa ona na nasze życie prywatne, ma ogromne znaczenie.

 

Dobra wiadomość jest taka, że badania nad dobrostanem pracujących Polek, wskazują, że zawodowo Polki są raczej zadowolone ze swojego życia – deklaruje to aż 9 na 10 ankietowanych. W czym zatem tkwi szkopuł? 

W tym, że praca – poza satysfakcją i rozwojem – niesie za sobą też wiele wyzwań.

 

Co zrobiła Ci pandemia? 

 

W ostatnim czasie, poza wybuchem wojny na Ukrainie, największym wyzwaniem była pandemia, która zmusiła Polki do pracy w ekstremalnych warunkach. Wiele z nas wykazało multitaskowość, łącząc pracę zdalną z opieką nad dziećmi, kontrolując ich zdalną naukę, często w warunkach niesprzyjających skupieniu. Do tego dochodził paraliżujący lęk o zdrowie własne i bliskich. To wszystko generowało duży stres. Odzwierciedla to sondaż, w którym 47 proc. pracujących Polek deklaruje, że miewa problemy ze snem.

 

Nie ulega wątpliwości, że Covid-19 wystawił na próbę kondycję psychiczną kobiet. W raporcie czytamy, że 23 proc. z nas w ciągu ostatnich dwóch lat korzystało z pomocy psychiatry lub terapeuty (co oczywiście nie znaczy, że pandemia to jedyna przyczyna wszystkich tych kontaktów), a 12 proc. przyznaje, że w tym czasie brało przepisane przez psychiatrę leki uspokajające, antydepresyjne lub nasenne.

 

Bardzo duże fizyczne, a przede wszystkim mentalne obciążenie pracą, skutkuje tym, że aż 41 proc. Polek myśli o zawodowych obowiązkach w czasie wolnym, 35 proc. pracuje po godzinach, a 15 proc. przyznaje, że ma problem z oddzieleniem życia zawodowego i rodzinnego

 

Zdalna, znaczy lepsza?

 

Dziś wiele z nas pracuje w systemie hybrydowym, czyli po części w miejscu pracy, po części zdalnie, i to właśnie w tej grupie największy jest odsetek osób pracujących po godzinach (aż 60 proc.) oraz deklarujących, że w czasie wolnym nie mogą przestać myśleć o zawodowych obowiązkach (70 proc.). 

 

Brak wystarczająco komfortowych warunków do tego by pracować z domu, powoduje niższą efektywność w codziennych zadaniach zawodowych. Niemniej z odpowiedzi udzielonych w Raporcie wynika, że pomimo trudu, praca zdalna ułatwia nam życie

 

Na pytanie, co jest dla kobiet ważne w pracy, respondentki odpowiedziały:

 

👉 czas dojazdu do i z pracy (87 proc. kobiet)

👉 możliwość pracy zdalnej (43 proc. kobiet).

 

Strach przed wojną

 

Niestety trudności nie skończyły się wraz z ustępującą pandemią. Wojna na Ukrainie zachwiała zasadą humanitaryzmu i podstawową potrzebą człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. Aż 73 proc. ankietowanych zaangażowało się w pomoc uchodźcom, podkreślając że to, co się dzieje, wpływa na ich funkcjonowanie.

 

Kobiety odczuwają silne emocje związane z agresją Rosji na Ukrainę. Aż 81 proc. Polek przyznaje się do lęku, 65 proc. patrząc na uchodźców, boi się, że podobny los mógłby spotkać je i ich bliskich

 

Kobiety równie często jak mężczyźni szukają informacji związanych z działaniami wojennymi. Warto zwrócić uwagę, że odróżnia je dużo wyższe zainteresowanie treściami psychologicznymi, które podpowiadają, jak radzić sobie ze stresem generowanym przez wojnę (52 proc. kobiet do 27 proc. mężczyzn).

 

Czy możesz liczyć na swojego pracodawcę?

 

To wszystko stawia przed pracodawcami konkretne wyzwania. To, co stanowiło o przyjaznym miejscu pracy, teraz ma dużo mniejsze znaczenie. 

Na popularności zyskuje koncepcja Well-being, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza dobrostan. Można więc powiedzieć, że jest to sytuacja, w której dana osoba czuje się komfortowo. Zapewne takie podejście jest pożądane, biorąc pod uwagę, że aż 28 proc. kobiet deklaruje iż bałoby się przyznać w zespole do załamania czy depresji. Względem takiego stanu rzeczy, szefowie i liderzy  zespołów muszą być dziś bardziej empatyczni i otwarci niż kiedykolwiek. 

 

Liczy się również szacunek i tolerancja. Sondaż pokazuje, że znakomita większość kobiet deklaruje otwartość wobec pracowników innych narodowości i wyznań, osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz członków społeczności LGBTQ+. Wynika z tego, że dla kobiet praca w różnorodnym, elastycznym i tolerancyjnym środowisku ma ogromny wpływ na dobrostan.

 

Jak podkreśla Monika Jankowska-Rangelov, dyrektorka ds. różnorodności i inkluzji oraz odpowiedzialności społecznej biznesu w State-Street Bank, który jest partnerem akcji „Wysokich Obcasów” oraz sondażu – Wojna w sąsiednim kraju zmieniła nasze priorytety, ale nie odebrała im ważności. W niepewnym świecie, w jakim przyszło nam dziś żyć, pewna jest tylko zmiana. Obejmie ona też nasze miejsca pracy. Jest szansa, by były dla nas miejscami prawdziwie komfortowymi.

 

Biorąc pod uwagę powyższą wypowiedź i wyniki Raportu miejmy zatem nadzieję, że w 2023 roku kobiety odczują większy komfort psychiczny i dobrostan w każdej sferze życia. Pracodawcy zaś zadbają, by nie straciły one powołania i realizacji w zawodzie.

 

Źródło: RAPORT nt. Dobrostanu psychicznego kobiet w pracy, redakcja „Wysokich Obcasów” 22.04.2022 r.